Историјска збирка

Историјска збирка

Horreum margi

Историјска збирка у свом саставу има 164 инвентарисана предмета.који су у музеј доспели путем поклона. Стара еснафска писма, акције банака, папирни новац, делови хладног и ватреног наоружања се налазе у сталној поставци, као и комади намештаја једне грађанске породице с краја 19. века.

Значајан део ове збирке чини и збирка фото опреме која се користи за повремене поставке и тематске изложбе. Највећу пажњу посетилаца, најчешће деце, привлаче експонати посвећени Првом и Другом светском рату тј, наоружање с краја 19. и почетка 20. века.