Археолошки локалитет „Horreum Margi“

Археолошки локалитет

“Horreum Margi”

Horreum margi

историјат

У долини двеју река, данас Раванице и Велике Мораве, поред моста Римљани су подигли и град „Horreum Margi“ – Житница Мораве. Град је у периоду од 1- 4. века нове ере био значајан економски, саобраћајни, привредни и војни центар. Каструм „Horreum Margi“ налазио се на путу „Via Militaris“ и једно време је био престоница „Mezia Superior“, био је седиште 7. Клаудијеве легије, ковница оружија, град који је снабдевао житом читаву регију. Био је једини град који је имао статус мониципијума између Виминацијума (Костолац) и Наисуса (Ниш). Град је био утврђен бедемима који су грађени техником opus mixtom-ред камена ред опеке. Структура, положај и значај града указују на то да је он обиловао раскошним грађевинама, храмовима, термама, фонтанама, вилама и другим репрезентативним грађевинама али на жалост мало тога је пронађено у археолошким истраживањима, обзиром да локалитет готово да није ни истражен.

Археолошким истраживањима 1989. године пронађени су остатци североисточне куле Каструма „Horreum Margi“ из 2. и 4. века нове ере. Кула је полукружног-потковичастог облика и избачена је из равни бедема што указује на њен офанзивни карактер. Такође се може закључити да је више пута дограђивана. Њена, нешто шира основа грађена је у 2. веку нове ере док је већи део сачуваних остатака из 4. века нове ере и грађен је у техници opus mixtom. Дебљина зида куле је 2 м док је дебљина источног бедема, који је такође лоциран је 3,7м. Пречник куле је 8 м а предпоставља се да је била висине 10-12 м. Простирање северног бедема није утврђено али се предпоставља да прати ток реке Раванице све до њеног ушћа у Велику Мораву, где се највероватније бедем спајао са римским мостом, чији су остатци видљиви и данас. Локалитет „Horreum Margi“ је истражен у јако малој мери, обзиром да се већи део локалитета налази на територији Касарне и није доступан широј јавности, док о остцима североисточне куле, који се налазе у дворишту Музеја, као и остацима камене пластике пронађене приликом археолошких истраживањалокалитета брине Музеј „Хореум Марги –Равно“ и доступни су јавности. Град је порушен и исељен у 5. веку и након тога никада није обновљен.

Простирање римских бедема каструма „Horreum Margi“ није са прецизношћу лоцирано а истраживањима је доказано да је у појединим деловима римски бедем дозидаван у време средњевековне Србије и предпоставља се да се у централном језгру града „Horreum Margi“ могу наћи остатци средњевековног града „Равно“, о коме постоје историјски податци а чије простирање никада није са прецизношћу лоцирано. Археолошким истарживањима је доказано да су на остацима римских бедема своја утврђења градили Турци као и Аустро-угари.