Етнографска збирка

Етнографска збирка

Horreum margi

Етнографска збирка се састоји од 64 инвентартисана предмета који су углавном добијени на поклон. Врло је разноврсна и у њој се налазе предмети народног стваралаштва који дочаравају начин живота у једном домаћинству из скоре прошлости попут разбоја, преслица, штедњака на дрва, посуда за спремање и конзумирање хране и пића, делова намештаја од дрвета.

Најинтересантнији део ове збирке су мушка и женска такозвана шумадијска, ношња.