Радионице

Радионице

Horreum margi

Значајан сегмент рада Музеја јесу и радионице у оквиру којих се најчешће ради са децом предшколског и школског узраста. Радионице су углавном тематске и везују се за одређене манифестације. Најзаступљеније су у Недељи музеја и дечијој недељи (Млади археолози, истраживачи свезналци, капитално писмо, слово као слика, уметност мултиоригинала...)

У сарадњи са образовним институцијама организују се у складу са потребама.