Музеј „Horreum Margi – Равно“

Музеј

"Horreum Margi - Равно"

Horreum margi

Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја је непрофитна установа културе, комплексног типа, која своју основну делатност остварује прикупљањем, инвентарисањем, проучавањем, излагањем и публиковањем материјалних и духовних добара, тековина цивилизација које су егзистирале на подручију Ћуприје, са посебном пажњом на локалитет „Horreum Margi“.

Основну делатност Музеј остварује у сарадњи са надлежним Министарством као и са осталим сродним институцијама у земљи.

Поред зграде музеја у Ћуприји, Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја се стара још и о Спомен Кући Народног хероја Миодрага Новаковића Џуџе као и о Знаменитом месту „Шанчеви Иванковац у Иванковцу код Ћуприје.

У згради Музеја налази се стална поставка, коју чине експонати из археолошке, етнолошке, историјске и нумизматичке збирке музеја, са акцентом на камену пластику са античког локалитета „Horreum Margi“, као и галерија у којој се одржавају гостујуће изложбе. Најзначајнији сегмент рада галерије јесте изложба „Векикани српске уметничке сцене 20. века“, која се традиционално одржава у октобру.