Мисија и визија

Мисија и визија

Horreum margi

Музеј има за циљ да проширује, проучава, документује, штити и чува збирке археолошког, етнолошког, историјског и уметничког карактера, као и археолошки локалитет „Horreum Margi“ и на тај начин служи као отворени извор информација и онима који добро познају културну баштину као и онима којима је она ново искуство, кроз своје активности у којима тежи да достигне највеће стандарде, чинећи своја покретна и непокретна културна добра доступним за разгледање, проучавање и уживање, широј јавности, омогућивши непосредан контакт са материјалним и нематеријалним културним добрима.

Поред овога значајна улога Музеја у друштвеној заједници јесте и едукација свих популација становништва, ради очувања свести и неговању сећања на прошлост, културу и уметност народа и култура који су у овим крајевима егзистирали у блиској и далекој прошлости.

Ћуприја има јако богату прошлост обзиром да се налази у непосредној близини Велике Мораве, која је миленијумима одговарала различитим цивилизацијама да покрај ње развијају своју културу. У долини ове, највеће српске, реке развијала се неолитска култура у каменом добу (Супска), затим римска (центар савременог насеља Ћуприја), средњевековна (град Равно, чији је локалитет још увек непознат као и манастир Раваница у Сењу), нови век (Иванковац). Ови локалитети су делимично истражени или готово неистражени. Њихово истраживање било би значајно у културолошком, научном и истраживачком смислу а њихово стављање у функцију археолошких паркова значило би такође и јачање туристичких потенцијала Ћуприје. Непосредна близина ових локалитета (око 10км) представља добру туристичку понуду , обзиром да се налазе у непосредној близини аутопута Београд – Ниш, у којој би туристи на једном месту могли да се упознају са вишемиленијским развојем човечанства, културама које су егзистирале у Европи али и са делом наше културе, традиције и историје.

Музеј „Хореум Марги-Равно“ мора да буде интерактивно средство преко којег ће се на непосредан начин омогућити едукација свих популација, тј. место у којем се посматра, учи и доживљава.У својим свакодневним активностима Музеј мора да буде у служби посетиоца и да се кроз организовање различитих културних садржаја, труди да едукује и пробуди свест о богатој културној прошлости цивилизација које су егзистирале на овом подручију. Музеј „Хореум Марги-Равно“ мора да тежи да буде лидер развоја културе Ћуприје и Поморавља и да у становницима Ћуприје пробуди осећање поноса, да свим посетиоцима остави утисак задовољства, и да доведе до јачања културне свести, тежећи да допринесе културном, образовном, туристичком и сваколиком развоју свога места, региона и државе.