08

децембар 2023

Почели конзерваторски радови на североисточној кули античког града Horreum Margi

На комплексу музеја „Хореум Марги-Равно“ у току су конзерваторско-рестаураторски радови на деловима источног и северног бедема и саме куле значајног римског града „Horreum Margi.“ Реч је о реализацији прве фазе пројекта КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ ИСТОЧНОГ БЕДЕМА, ДЕЛА СЕВЕРНОГ БЕДЕМА И КУЛЕ УТВРЂЕЊА HORREUM MARGI У ЋУПРИЈИ,за коју је Министарство културе определило 2,8 милиона динара. У наредних 90 дана ће радови бити завршени а надамо се да ће Министарство културе у 2024. години наставити финансирање осталих фаза конзервације овог значајног локалитета.

Реализацијом пројекта ће непокретно културно добро „Остаци  дела источног, северног бедема и куле античког утврђења Horreum Margi“ бити на адекватан начин доступно широј јавности али и приступачније за даља истраживања овог значајног локалитета. Такође ће постати значајан сегмент туристичке понуде Општине Ћуприја али и читавог Поморавља и Србије што ће у значајној мери утицати на повећање свести о значају овог али и културног наслеђа генерално, кроз публикације, садржаје и даља истарживања.