16

мај 2022

ОТВАРАЊЕМ ИЗЛОЖБЕ „САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ У СРБИЈИ“ ОБЕЛЕЖЕНА ЕВРОПСКА НОЋ МУЗЕЈА У ЋУПРИЈИ

Изложба Савремена уметност у Србији – избор из збирке Уметничке
галерије „Надежда Петровић“ презентује дела настала између 2005. и
2019. године од стране 23 аутора који припадају најзначајнијим уметницима
домаћег савременог ликовног стваралаштва.
Дела изабрана за ову изложбу представљају један поглед на актуелну уметничку
праксу и својим карактеристикама показују да ново доба обележава низ нових
уметничких виђења и доживљаја стварности (света и човека). У основи су
сучељавања са изазовима савременог света и поимање сврхе постојања човека, те
изложене експонате по сродности концепата можемо распоредити у три групе
назване Простор-линија-енергија, Егзистенција и идентитет и Стварност и
сензуалност. Ове подтеме су благи оквир за представљена дела јер се у већини њих
преплиће више порука и аналитичких погледа на данашњицу.

Заступљене уметнице и уметници:
Катарина Алемпијевић • Небојша Бежанић • Коста Богдановић • Слободан Бодулић
Раздел • Теодора Војиновић • Марија Драгојловић • Давор Дукић • Селма
Ђулизаревић • Маргарета Јелић • Невена Хаџи-Јованчић • Здравко Јоксимовић •
Слободан Кнежевић Аби • Радомир Кнежевић • Жолт Ковач • Драгослав Крнајски •
Бранка Кузмановић • Драгослав Мирковић • Бранислав Николић • Бојан Оташевић •
Душан Оташевић • Радош Стевановић • Зоран Тодовић • Група ШКАРТ

Изложбу је отворила, 14. маја 2022. године у оквиру обележавања Ноћи музеја, а у оквиру манифестације Музеји Србије, Музеји за 10, Драгана Божовић, музејски саветник у уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак, која је и аутор изложбе.

Изложба ће у Ћуприји бити отворена до 12. јуна 2022. године.