29

мај 2020

ОДРЖАВАЊE ПАРКА СПОМЕН КОМПЛЕКСА НА ИВАНКОВЦУ

Позивају се сва правна и физичка лица заинтересована за послове радова на одржавању травнатих површина у саставу спомен-парка ,,Шанчеви Иванковац“, чија је укупна површина 50 ари.

Радови на уређивању комплекса би се радио према потреби, оквирно три пута у току године, на комплексу око споменика палим борцима у Првом српском устанку, око зграде Инфо Пункта и реконструкције шанчева у Иванковцу.

Заинтересована правна или физичка лица, своје понуде требају да доставе на e-mail: javnenabavke@.muzejcuprija.rs или на адресу Музеј ,,Хореум Марги-Равно“Ћуприја, ул. Јована Курсуле 2, 35230 Ћуприја, најкасније до 04.јуна.2020. године

Особа за контакт: Миодраг Шевић, тел. 069 607 065

Набавка бр. 05/2020 – Одржавања парка спомен комплекса на Иванковцу