09

децембар 2022

Конкурс за излагање у галерији музеја за 2023. годину

МУЗЕЈ „ХОРЕУМ МАРГИ-РАВНО“ ЋУПРИЈА

ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ

У 2023. ГОДИНИ

Конкурс је отворен за самосталне, колективне и кустоске изложбе-пројекте аутора, као и за студенте завршне године факултета и академија уметности.

Пријава за излагање треба да садржи:

  • Биографију аутора, са контакт податцима
  • Концепт изложбе-пројекта
  • 10 фотографија радова (ЈПГ 300 dpi)

Музеј ће за изложбе које буду биле реализоване обезбедити изложбени каталог, позивнице, плакате као и медијско промовисање на локалној ТВ станици.

Пријаву разматра Уметнички савет музеја у саставу: Мр Јагода Живадиновић, Милан Милосављевић и Сузана Џелатовић.

Пријаву са потребном документацијом послати на адресу info@muzejcuprija.rs или на Јована Курсуле бр.2 Ћуприја 35230 са назнаком „Уметничком савету галерије“ до 23.01.2023. године. Пријаве приспеле после након завршетка конкурса неће бити разматране. Резултати конкурса биће објављени до 28.02.2023. године. Музеј није у обавези да врати конкурсну документацију ауторима.

Све додатне информације о конкурсу могу се добити на info@muzejcuprija.rs као и на телефон 035/ 88 71 270

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ У ГАЛЕРИЈИ 2023