19

мај 2023

Ћупријском музеју одобрена средства од Министарства културе за реализацију два пројекта

Према недавно објављеним резултатима конкурса за финансирање пројеката из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања археолошким наслеђем и непокретним културним  наслеђему 2023. години, Министарство културе је одлучило да подржи реализацију Пројекта „Mанастир Раваница – обрада, документовање и смештај покретних налаза са старих ископавања“ Музеја „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја у максималном траженом износу, као и пројекта КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ ИСТОЧНОГ БЕДЕМА, ДЕЛА СЕВЕРНОГ БЕДЕМА И КУЛЕ УТВРЂЕЊА HORREUM MARGI У ЋУПРИЈИ, који је одобрен у висини око 25% од тражених средстава.