10

март 2023

Ћупријски музеј потписао Споразум о сарадњи са МЕДИЈА СИСТЕМ БОРБА

Након отварања изложбе „Век Борбе“ представници ћупријског музеја и Медија  Систем Борба су потписали Споразум о сарадњи ове две институције. Овим Споразумом установе заједнички констатују постојање обостраног интереса у остваривању сарадње на пољу културе, који се пре свега огледа у могућности заједничког
наступања и представљања активности обеју страна код заинтересованих грађана за услуге које пружају.