13

април 2020

СЕРИЈАЛ ЗБИРКЕ МУЗЕЈА

Трећи концепт виртуелних презентација музејских садржаја на друштвеним мрежама, којим се Музеј „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја придружио осталим сродним институцијама које на овај начин врше презентацију својих садржаја услед пандемије вируса COVID – 19, односи се на збирке музеја. У оквиру овог концепта пратиоци страница музеја на друштвеним мрежама ће бити представљене фотографије експоната из збирки музеја, уз адекватне текстове о збиркама и експонатима.

Овај серијал ће бити презентован на facebook и instagram страницама Музеја „Хореум Марги-Равно“ Ћуприја од 13.априла до 6. маја.